Dr. Tamara Griesser Pečar: Je bila tranzicija v Sloveniji uspešna?

  • Objavljeno v Fokus

Slovenija je po osamosvojitvi veljala kot vzgled za celoten prostor prejšnje Jugoslavije, ker v nobeni od prejšnjih jugoslovanskih republik prehod v čas po Hladni vojni ni potekal tako hitro in na videz neproblematično. Slovenija je bila gospodarsko najmočnejša republika prejšnje Jugoslavije, pa ne samo Jugoslavije, temveč celotnega prej komunističnega sveta Vzhodne Evrope. Bruto domači proizvod na osebo (BIP) je bil leta 1990 dvakrat večji kot npr. na Madžarskem, danes je precej na dnu lestvice EU, namreč na 23. mestu, Madžarska pa na 18. Prehod iz državnega kapitalizma – nič drugega namreč komunistično gospodarstvo ni bilo –, v socialno tržno gospodarstvo ni bilo preveč uspešno. Vzrok je, kot je napisal ugledni švicarski časnik Neue Züricher Zeitung, socialistični balast, ki ga dežela ves čas vleče za seboj, balast, ki so ga druge postkomunistične države že zdavnaj zavrgle (NZZ, 3.5.2011).

Preberite več...

Skupina katoliških izobražencev: Slovenska tranzicija izdaja plebiscita!?

  • Objavljeno v Fokus

Približuje se 25. rojstni dan Republike Slovenije. Ob velikem veselju, da imamo lastno državo, o kateri so lahko rodovi naših prednikov samo sanjali, se je treba ozreti tudi nazaj v čas pred njenim nastankom. Zlasti v 50-letno obdobje pred osamosvojitvijo, ki je najtežje in najbolj tragično v celotni zgodovini Slovencev. To velja še posebej za leta med vojno in po njej. Vendar se dogajanj iz tega obdobja še po 25 letih življenja v svobodi in demokraciji ni zaželeno spominjati, čeprav so ključni razlog za osamosvojitev Slovenije.

Preberite več...