Romana Tomc ob svetovnem dnevu prebivalstva: »Slovenija se problema starajoče družbe premalo zaveda.«

Na zemlji danes prebiva nekaj več kot 7 milijard ljudi. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se je od leta 1950 število prebivalcev sveta kar potrojilo, do leta 2100 pa lahko pričakujemo še dodatno rast, tokrat za polovico. Hitra rast je predvsem posledica daljše življenjske dobe, kar s seboj pripelje nove izzive in vprašanja. Prav z namenom razmisleka o vprašanjih, povezanih s prebivalstvom, so Združeni narodi 11. julij razglasili za svetovni dan prebivalstva.

Preberite več...

Romana Tomc: Mobilnostni sveženj ni presegel Evrope dveh hitrosti

Poslanci Evropskega parlamenta so danes, po dvoletnih pogajanjih in sektorskih usklajevanjih, na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavrnili dolgo pričakovan mobilnostni sveženj. Vanj so bile vključene tri direktive, ki bi lahko bistveno izboljšale življenje in delo voznikov. Novosti so se nanašale na odpravljanje neprimernih delovnih pogojev ter na uvedbo novih standardov za zaposlitev, plačilo, delovni čas, čas za počitek, odmore in vračanje voznikov domov.

Preberite več...

Romana Tomc: »Točka preloma pri migracijah le dosežena«

Končalo se je srečanje predstavnikov držav članic v Bruslju, na katerem je bila večina pozornosti usmerjena k reševanju izziva, ki ga prinašajo migracije. Voditelji so dosegli dogovor, ki ureja prihod prebežnikov, njihova prerazporeditev pa bo za države članice prostovoljna. Že pred tremi leti je bilo jasno, da so zunanje meje EU krhke in da Evropa na masovni prihod migrantov ni bila pripravljena. V teh treh letih ni bilo dovolj politične volje, da bi se kot Unija dogovorili za rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse države članice.

Preberite več...