Milan Zver postal glavni pogajalec Evropskega parlamenta za novi večletni program Erasmus+

  • Objavljeno v Tujina

Evropski parlament je izbral evropskega poslanca iz vrst SDS dr. Milana Zvera, da pripravi stališče o novem sedemletnem programu Unije za mobilnost, izobraževanje, mladino in šport. Omenjeni program bo vreden najmanj 30 milijard evrov. Tako bo dr. Zver tudi glavni pogajalec Parlamenta v prihodnjih pogajanjih s Komisijo in Svetom.

Evropska komisija je 30. maja objavila predlog, po katerem bi se med letoma 2021 in 2027 v novi program Erasmus+ vključilo kar 12 milijonov ljudi - poleg visokošolskih študentov tudi učenci, mladinski delavci, učenci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, učitelji, športni trenerji, osebje za poučevanje odraslih in drugi.

Komisija je v svojem predlogu predvidela podvojitev sredstev iz trenutnega zneska v višini približno 15 milijard na 30 milijard evrov.

V prvi izmenjavi mnenj, ki je danes potekala na odboru za kulturo in izobraževanje, je predsednik slovenske EPP delegacije v Evropskem parlamentu dr. Milan Zver pozdravil predlagano zvišanje, ki je pozitivno, glede na to da bo zaradi Brexita evropski proračun v prihodnje še bolj obremenjen.

A dr. Zver je bil hkrati še bolj ambiciozen: »Če upoštevamo letno višanje cen in vključitev mnogih novih projektov v prihodnji Erasmus+, je predlagano povečanje daleč od dvakratnega, zato se bomo v Evropskem parlamentu držali stališča iz naše nedavne resolucije, kjer smo za Erasmus+ zahtevali trikrat več sredstev«, je poudaril in pojasnil, da »gre za najpomembnejšo naložbo v prihodnost EU. Povpraševanje je ogromno, organizacijska in absorpcijska sposobnost tega programa prav tako. Povečanje proračuna mora biti prednostna naloga odbora CULT in Parlamenta kot celote.«

Dr. Milan Zver je povedal tudi, da si želi, da se ohrani ime programa Erasmus+ in se ga ne poenostavlja v »Erasmus«. Program zajema namreč mnogo drugih področij, ne samo visokošolskih izmenjav, ki so najbolj povezane z imenom Erasmus.

Pohvalil je tudi namen Komisije, da ohrani osnovno arhitekturo programa, s tremi stebri za mobilnost posameznikov, sodelovanje med organizacijami in razvoj izobraževalnih politik.

Evropski poslanec je tudi pozdravil tri novosti: vzpostavitev Mreže evropskih univerz, vzpostavitev Centra odličnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter pobudo #DiscoverEU, ki bo nasledila pilotni projekt Interrail, v okviru katerega bo letos poleti  do 20.000 mladih Evropejcev prejelo brezplačne vozovnice za potovanje z vlakom po Evropi. Ta pobuda bo mladim dala priložnost, da odkrijejo evropsko kulturno dediščino in raznolikost ter okrepila evropsko identiteto.

Dr. Milan Zver je prav tako pozdravil predlog Komisije, da se z različnimi mehanizmi poveča dostopnost programa za ljudi z obrobja družbe ter se zavzel za nadaljevanje poenostavitev postopkov za pridobitev sredstev ter za odpravo administrativnih ovir, zlasti za majhne organizacije v okviru »malih partnerstev«.

Preberite več...

Mojca Škrinjar: »Ne moti me, če so ljudje bogati, moti me, da ob tem tisti z najnižjimi dohodki in pokojninami ne morejo preživeti.«

Kandidatka Slovenske demokratske stranke Mojca Škrinjar je v četrtek, 10. maja 2018 v Centru KULT316 v Šentvidu, Ljubljani, predstavila razloge za svojo kandidaturo na volitvah v Državni zbor 2018. Predstavitvi je sledil pogovorni večer o prihodnosti Evropske unije z gostom, evropskim poslancem in vodjo slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki (EPP) dr. Milanom Zverom.

Mojca Škrinjar, ki kandidira v 10. okraju 3. volilne enote je med drugim v svojem programu za prihodnji mandat izpostavila konec drugorazrednosti, dolgoročni obstoj Slovenije, slovenske kulture in družine, priložnosti za mlade ter preboj slovenskih potencialov. Poudarila je pomen varnosti in svobodnega tržnega gospodarstva, ob tem pa skrb za najmanjšega človeka.

»Ne moti me, če so ljudje bogati, moti me, da ob tem tisti z najnižjimi dohodki in pokojninami ne morejo preživeti«, je povedala. »Vsak človek bi moral imeti možnost zaslužiti dovolj za dostojno življenje, upokojenci pa bi morali prejemati zasluženo pokojnino. To vključuje zdravo hrano, dovolj prostorno in kakovostno stanovanje, možnost dopusta, kulturo, izobraževanje in rekreacijo. Odhajanje mladih, izobraženih ljudi v tujino pomeni demografsko in kulturno katastrofo za Slovenijo«, je menila kandidatka.

Tako dr. Zver kot Mojca Škrinjar sta izpostavila varnost kot temeljno dobrino in spomnila, da je pritisk na t.i. balkansko migrantsko pot trikrat večji kot na osrednje-evropsko pot ter desetkrat večji kot na zahodno-sredozemsko pot. Kot prioriteto sta izpostavila Slovenijo in varnost vseh njenih državljank in državljanov. »To je temeljno izhodišče za državo blaginje, gre pa tudi za pomembno razvojno vprašanje, saj so razmere v Evropi takšne, da se gospodarstvo in podjetništvo precej bolj razvijata tam, kjer se podjetniki počutijo varno, kjer se počutijo varno tudi njihove družine, otroci,« sta dejala sogovornika. »Vsak ilegalni migrant oziroma prosilec za azil državo po ugotovitvah Računskega sodišča Slovenijo stane 1.963 evrov mesečno, povprečna starostna bruto pokojnina pa je 624,00€. Država mora najprej poskrbeti za svoje državljanke in državljane, ki so pomoči iz objektivnih razlogov potrebni«, je spomnila Mojca Škrinjar.

Gost pogovornega večera dr. Milan Zver, nekdanji šolski minister in poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, je predstavil priložnosti za mlade v okviru EU ter program Erasmus+, ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela, s katerimi EU milijonom Evropejcev omogoča študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Opisal je tudi shemo Jamstvo za mlade, ki  predstavlja zavezo evropskih držav, da vsaki mladi osebi do 25 let ponudijo kvalitetno zaposlitev, vključitev v izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v času do štirih mesecev po zaključku izobraževanja ali po nastanku brezposelnosti. Po mnenju dr. Zvera ostaja zaposlovanje mladih glavna prioriteta Evropskega parlamenta. Preko jamstva za mlade se financira hitrejši prehod iz šolanja na trg dela. Poleg tovrstnih finančnih programov si EU prizadeva tudi za modernizacijo izobraževanja v EU ter za izboljšavo orodij, ki mladim že pred vpisom na fakulteto ponujajo informacije o možnosti zaposlitve po dokončanju študija. Dr. Zver je poudaril, da se mladi, ki izkoristijo študijske ali delovne mobilnosti, lažje vključijo na trg delovne sile in najdejo svojo prvo zaposlitev, bolje se vključujejo v demokratične procese ter so bolj naklonjeni Evropski uniji. Evropski poslanec preko svoje evropske pisarne mladim ponuja možnosti pridobivanja delovnih izkušenj v obliki stažiranja.

Kandidatka Mojca Škrinjar je izpostavila, da so potenciali Slovencev neizkoriščeni, čeprav so prebivalci Slovenije ustvarjalni, pridni, inovativni, varčni. Po njenem mnenju je težava v tem, da izobraževalni sistem ne podpira vsega tega v zadostni meri. Problem, ki ga vidi, je tudi prevelika birokracija, ki duši vse pore življenja. Prav tako so problem visoki davki ter onemogočanja svobodnega podjetništva.

V okviru predstavitve potrebnih reform v izobraževanju je izpostavila nujnost sprememb, ki bodo pripeljale do izbora odličnih kandidatov za učitelje in ravnatelje, izvajanje zunanje evalvacije vzgojno izobraževalnih ustanov, nadgradnjo učnih načrtov in dela v šoli, ki bo spodbujalo ustvarjalnost učiteljev in šolajočih, nujno uvedbo sistema vajeništva. Šola se mora ukvarjati z učencem, dijakom, študentom. Potenciale šolajočih bi morali  spremljati že od vrtca dalje in omogočiti, da se v polni meri  razvijejo. Univerze, fakultete bi morale skrbeti, ali bodo njihovi diplomanti našli zaposlitev. Slovenija mora omogočati delo mladim raziskovalcem, da bodo lahko delali  v domovini.

Dr. Milan Zver je povedal o veliki podpori Evropske unije dualnemu sistemu v vajeništvu, ter omenil aktivnejšo vlogo ravnateljev srednjih strokovnih in poklicnih šol. Ti bi se morali povezovati z lokalnim in regionalnim gospodarstvom in tako iskati bodoča delovna  mesta za svoje dijake.

V zanimivem pogovoru sta kandidatka za poslanko in evropski poslanec ob strinjanju poslušalstva poudarila pomen domoljubja, ki mora  najti svoje mesto v vrtcu, šoli in celotni družbi. Dr. Milan Zver je ob koncu izrazil svoje trdno prepričanje, da bo Mojca Škrinjar odlična poslanka in priporočil volivcem in volivkam, da se na volitvah odločijo za Slovensko demokratsko stranko in njeno kandidatko v  10. okraju 3. volilne enote v Ljubljani, Mojco Škrinjar.

Preberite več...