Odgovor novinarskih organizacij MJU glede stranskih udeležencev v postopkih pred IP

Novinarske organizacije vam skupaj z Evropsko zvezo novinarjev  in Transparency International Slovenia pošiljamo odziv na odgovor Ministrstva za javno upravo (MJU), ki smo mu 15. septembra 2017 poslali pobudo za spremembo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Z njo želimo preprečiti zlorabo instituta stranske udeležbe v upravnem postopku, prek katere se dejansko ovira pravica dostopa do informacij javnega značaja. 

Preberite več...