SDS: Predlogi sklepov za sejo Odbora za zunanjo politiko na temo arbitražne razsodbe

  • Napisal  SDS, M. B.
Poslanska skupina SDS predlaga Odboru za zunanje zadeve sprejem sklepov glede uresničevanja arbitražne razsodbe. Poslanska skupina SDS predlaga Odboru za zunanje zadeve sprejem sklepov glede uresničevanja arbitražne razsodbe. Foto: Demokracija

Odbor za zunanjo politiko bo danes zjutraj nadaljeval meseca junija začeto sejo, povezano z razsodbo arbitražnega sodišča. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so za sejo Odbora za zunanjo politiko vložili predloge sklepov, ki jih predlagajo v sprejem poslankam in poslancem, članom omenjenega odbora.

Predloge sklepov za 1. nadaljevanje 57. nujne seje Odbora za zunanjo politiko objavljamo v nadaljevanju:

PREDLOG SKLEPOV

za 1. nadaljevanje 57. nujne seje Odbora za zunanjo politiko

K 1. točki  - »Obravnava zadeve št. 003-02/16-0002«:

1.               Odbor za zunanjo politiko se je seznanil z odločbo Arbitražnega sodišča ter ugotavlja, da je ta mednarodno pravno zavezujoča in sicer v enaki meri tako za Republiko Slovenijo kot za Republiko Hrvaško. Njena celovita uresničitev v predpisanem 6 mesečnem roku in nasploh pa je možna zgolj s sodelovanjem obeh držav.  

2.               Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da je Republika Slovenija, kljub vsebinsko neugodni odločbi Arbitražnega sodišča zanjo, storila vse, da bi jo uresničila, kar pa zaenkrat zaradi stališč Republike Hrvaške, ki odločbe Arbitražnega sodišča ne priznava, ni bilo mogoče.

3.               Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da Arbitražno sodišče ni določilo neposrednega stika slovenskih teritorialnih voda z mednarodnimi vodami oziroma odprtim morjem ter tako ni zadostilo napovedim vlade koalicije SD, LDS in Zares, ki je v referendumskem gradivu državljanom RS obljubljala določitev teritorialnega stika Slovenije z mednarodnimi vodami kot osnovno nalogo arbitražnega sodišča.

4.               Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da je Arbitražno sodišče kljub obilnim honorarjem za svoje delo določilo mejo na kopnem brez seznanitve s konkretnimi razmerami na terenu, upoštevajoč, z nekaj manjšimi izjemami, zgolj katastrsko mejo. Takšna odločitev povzroča vrsto problemov prizadetim prebivalcem, ki bi se jim z bolj življenjskim pristopom pri določanju meje na kopnem, lahko enostavno izognili.

5.               Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da je odločba Arbitražnega sodišča v temeljnem nasprotju s sklepom, ki ga je DZ na 26. izredni seji s 70 glasovi ZA sprejel dne 4. 2. 2013 in ki se glasi: »Republika Slovenija izjavlja, da je naloga arbitražnega sodišča določiti stik teritorialnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem (stik Slovenije z odprtim morjem), torej ohranitev pravice Slovenije do stika z odprtim morjem, ki ga je imela na dan osamosvojitve 25. Junija 1991. Republika Slovenija bo kakršnokoli odločitev arbitražnega sodišča, ki ne bo zagotovila ozemeljskega stika teritorialnega morja Republike Slovenije z odprtim morjem v skladu s točko b prvega odstavka 3. člena in točko b 4. člena Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki zagotavlja uresničitev vitalnega interesa Republike Slovenije, štela kot odločitev ultra vires (v nasprotju z mandatom arbitražnega sodišča).«

6.               Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da mednarodno pravo, kljub sklepu DZ iz prejšnje točke, Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v formalnem smislu mednarodno pravno obvezuje, vendar zgolj v roku iz 7. člena odločbe, torej za dobo 6. mesecev, ko bi morali obe državi odločbo implementirati.

7.               Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da Republike Slovenije odločba arbitražnega sodišča, če je zaradi nasprotovanja Republike Hrvaške ne bo mogla uresničiti, po preteku 6 mesečnega roka ne bo več obvezovala. Od tega roka naprej naj vlada Republike Slovenije terja od Republike Hrvaške potrditev meje, kakršna je veljala ob osamosvojitvi in kateri se je Republika Slovenija zavezala s Temeljno ustavno listino (UL RS, št. 1-4/91 –I z dne 25. junija 1991, 19-1/91) in ki Republiki Sloveniji tudi po osamosvojitvi med drugim še naprej zagotavlja celovitost Piranskega zaliva, teritorialni stik z odprtim morjem ter pravico do razglašanja suverenih morskih pasov v mednarodnih vodah, na katere meji. 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke

Jože Tanko, vodja Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke

nazaj na vrh