Novi predsednik Državnega sveta RS je postal desnosredinski svetnik Alojz Kovšca!

  • Napisal  Demokracija
Novi predsednik DS RS Alojz Kovšca. Novi predsednik DS RS Alojz Kovšca. Foto: Matic Štojs Lomovšek

Novoizvoljeni Državni svet Republike Slovenije je na današnji ustanovni seji že v prvem krogu za svojega predsednika izvolil predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana - Bežigrad Alojza Kovšco, za katerega je glasovalo 21 svetnikov. Protikandidata sta bila podžupan Črnomlja Samer Khalil in koprski župan Boris Popovič. Prvi je zbral devet glasov, drugi pa štiri.

Za podpredsedniško mesto sta se potegovala dva kandidata: podžupan Ljutomera Branko Šumenjak in vrhniški občinski svetnik Miroslav Ribič. Tudi v drugem krogu nobeden od njiju ni bil izvoljen, saj sta zbrala enako število glasov.

Podpredsednika bodo ponovno volili na naslednji seji državnega sveta

DS bo zato na naslednji seji vnovič volil podpredsednika. Za sekretarja DS pa so svetniki na predlog Kovšce imenovali Dušana Štrusa, ki je bil doslej namestnik sekretarja.

Tako Kovšca kot Khalil in Popovič so bili svetniki že v prejšnjem mandatu. Kovšca je v predstavitvenem nagovoru opozoril na "veliko dodano vrednost" DS, ki se kaže v neposrednem zastopanju interesov lokalnih skupnosti in stroke. Po njegovem mnenju bo imel DS toliko vloge v družbi, kolikor si jo bo sam vzel. Veliko priložnost vidi v komunikaciji med svetniki in poslanci na ravni delovnih teles.

Na začetku ustanovne seje je DS brez glasu proti potrdil 39 svetniških mandatov. Sicer 40-članski DS je namreč delo začel v okrnjeni sestavi, saj se je na volitvah, ki so potekale 22. in 23. novembra, zapletlo pri predstavniku kulture in športa. Njegovo izvolitev so namreč zaradi pritožbe Društva oblikovalcev Slovenije preklicali, novih volitev pa še ni bilo.

Med novoizvoljenimi svetniki jih je 19 oziroma polovica svetniško funkcijo opravljala že v prejšnjem mandatu. Med zastopniki lokalnih interesov jih je v svetniških klopeh že sedelo 11, več novih imen pa bo v novem sklicu iz vrst funkcionalnih interesov. V zdajšnji sestavi DS so med 39 svetniki štiri ženske.

Do izvolitve predsednika je sejo vodil najstarejši svetnik - v tem mandatu je to direktor Zavoda invalidskih podjetij Boris Šuštaršič. Sicer sta novoizvoljenim svetnikom pozdravne besede namenila predsednik DZ Milan Brglez in dosedanji predsednik DS Mitja Bervar. Pri tem se je Brglez zavzel za krepitev sodelovanja med DZ in DS.

Svetniki bi se morali po Brglezovih besedah čim bolj dejavno in konstruktivno vključiti v zakonodajno razpravo in nasploh v delo DZ: "Državni zbor, če si želi sodelovanja, ne sme udejanjiti stvari na način, ki bi sodelovanje onemogočale. Sočasno pa državni svet, če si želi sodelovanja, ne sme - če se tako izrazim - nagajati državnemu zboru."

Bervar pa je ocenil, da je DS v času njegovega vodenja "naredil kar nekaj zanimivih stvari". Spomnil je, da so v DZ poslali 250 mnenj, ki so jih poslanci bolj ali manj upoštevali. Pohvalil je tudi veliko pripravljenost svetnikov za sodelovanje s civilno družbo. DS pa po njegovih besedah ostaja uveljavitev predloga t. i. četrtega odločanja.

In kdo je novi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca?

Novoizvoljeni državni svetniki so na današnji ustanovni seji vodenje DS zaupali 52-letnemu predsedniku Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana - Bežigrad Alojzu Kovšci, ki je bil svetnik tudi v prejšnjem mandatu. Po izvolitvi se je v izjavi za medije umestil v t. i. desni politični pol, a pri tem poudaril, da je politično avtonomen.

Kovšca je predsednik Liberalno-gospodarske stranke (LGS), ki so jo podjetniki in gospodarstveniki ustanovili leta 2013. Kot je izpostavil v današnji izjavi, stranka nima nobene ideološke podstati, njen program pa temelji na zahtevah slovenske obrti in podjetništva: "Politično bi nas težko kam umestili, mene osebno tudi." Dodal je, da je še prezgodaj govoriti o tem, ali bo LGS sodelovala na parlamentarnih volitvah.

Ob tem je novi predsednik DS, sicer po izobrazbi obramboslovec, dejal, da je po svetovnem nazoru katolik in po tem že kar samodejno na t. i. desnem političnem polu: "Glede na moje dozdajšnje delovanje v državnem svetu pa bi mi težko pripisali, da sem ekstremni levičar ali desničar." Pripomnil je, da je LGS "res žepna stranka, ki zastopa strogo funkcionalne interese".

Sicer je bil Kovšca po podatkih na spletni strani DS rojen leta 1965 v Čapljini, v družini častnika JLA in gospodinje. Po končani osnovni šoli je maturiral na vojaški gimnaziji v Ljubljani ter šolanje nadaljeval na vojaški akademiji v Beogradu in Banja Luki. Tik pred diplomo je na lastno zahtevo leta 1988 zapustil JLA. Nato je bil nekaj let zaposlen kot računalniški programer v poslovnem sistemu Mercator.

Leta 1991 je Kovšca kot prostovoljec aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni in bil tudi odlikovan. Takoj po vojni je zapustil TO in se zaposlil pri urarskem mojstru v Ljubljani, opravil urarski pomočniški izpit in izpit za trgovskega poslovodjo. Leta 1996 je ob delu dokončal študij obramboslovja na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Za diplomsko delo je prejel Prešernovo nagrado.

V celjskem centru strokovnih šol je Kovšca pridobil tudi poklicno izobrazbo urar in zlatar-filigranist, nato pa pri Obrtni zbornici Slovenije opravil še urarski mojstrski izpit. S soprogo se preživljata z urarstvom in zlatarstvom v družinskem podjetju, ki ima pet zaposlenih, piše na spletni strani DS. Je oče štirih otrok.

V Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana-Bežigrad je Kovšca aktiven že dlje časa, zdaj kot njen predsednik. V DS je bil prvič izvoljen leta 2007. V prejšnjem mandatu je bil podpredsednik komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter član komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.

No, poznavali ob tem pravijo, da gre pri izvolitvi Alojza Kovšča za zmago desnosredinskih političnih sil na čelu s SDS, saj ima prav ta stranka največ svojih predstavnikov v državnem svetu.

Demokracija

nazaj na vrh