Na ZPIZ že več let zamujajo z izročitvijo javnega arhivskega gradiva in kršijo zakonodajo

  • Napisal  sds.si
Arhivsko gradivo Arhivsko gradivo Foto: Wikimedia Commons/ PD

Ali na Ministrstvu za kulturo vedo, da v ZPIZ s kršitvijo določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih utemeljujejo zavračanje zahtev strank za dostop do javnega arhivskega gradiva in ne postopajo po veljavni zakonodaji, ki ureja arhivsko gradivo? Poslanec SDS Marijan Pojbič je na ministra za kulturo Antona Peršaka naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s prenosom arhivskega gradiva.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:Po 75. členu Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih izvaja inšpektorat za področje varstva arhivskega gradiva inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb omenjenega zakona in podzakonskih predpisov glede dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Inšpektorat za kulturo in medije je pristojen za opravljanje inšpekcijskih nadzorov tudi v javnopravnih osebah. Moje vprašanje se nanaša na opravljanje inšpekcijskih nadzorov v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Po podatkih, ki so mi jih posredovali državljani, prihaja v ZPIZ do grobih kršitev 40. člena omenjenega zakona, saj ZPIZ glede izročitve javnega arhivskega gradiva zamuja za več let in s tem precej arhivskega gradiva, ki se nanaša na zavarovance, hranijo v nasprotju z zakonom.

Neizročitev javnega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu v zakonsko določenem roku – to je v roku 30 oziroma izjemoma 40 let – je sankcionirana v 92. členu »arhivskega« zakona. Ta zakon daje javnopravnim osebam tudi možnost lastnega varstva arhivskega gradiva oziroma prenos arhivskega gradiva v lastno hrambo, vendar pa mora javnopravna oseba predlagati ministru, pristojnemu za kulturo izdajo takega dovoljenja. Po mojih podatkih ZPIZ ni predlagal izdaje navedenega dovoljenja. Postopek za izdajo dovoljenja se začne na predlog javnopravne osebe – urejen je v 62. členu zakona. Javnopravna oseba stori prekršek, če ne izroči arhivskega gradiva pristojnemu arhivu ali če tega gradiva v zakonsko določenem roku ne prenese v lastno hrambo – vse te kršitve so sankcionirane v 92. členu zakona.

Zato Vas sprašujem:

Kolikokrat in kdaj je v mandatu te vlade Inšpektorat za kulturo in medije opravil inšpekcijske nadzore v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije?

Ali so bile v okviru opravljenih inšpekcijskih nadzorov ugotovljene nepravilnosti glede (ne)izročitve več kot 40 let starega javnega arhivskega gradiva Arhivu Slovenije?

Kakšne sankcije in ukrepe za odpravo nezakonitega stanja je sprejel inšpektorat oziroma posamezni inšpektorji/inšpektorice?

Ali in kdaj je ZPIZ Slovenije ministru (sedanjemu in ministrom, pristojnim za kulturo, ki so opravljali funkcijo od leta 2010 naprej) predlagal prenos več kot 40 let starega arhivske gradiva v lastno hrambo in za katera leta (glede nastanka arhivskega gradiva) je minister izdal ZPIZ Slovenije dovoljenje za lastno hrambo arhivskega gradiva?

Ali v Inšpektoratu za kulturo in medije vedo za omenjene kršitve Zakona o varstvu dokumentarnega gradiva in kakšne sankcije in ukrepi za odpravo nezakonitega stanja so bili izrečeni v mandatu te vlade in v zadnjih šestih letih?

Ali na Ministrstvu za kulturo vedo, da v ZPIZ s kršitvijo določb Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih utemeljujejo zavračanje zahtev strank za dostop do javnega arhivskega gradiva in ne postopajo po veljavni zakonodaji, ki ureja arhivsko gradivo?

Vir: sds.si

nazaj na vrh