Na pobudo SDS danes o korupciji v zdravstvu in poslovanju javnih zdravstvenih zavodov

  • Napisal  sds.si
Člani odbora DZ za zdravstvo Člani odbora DZ za zdravstvo Foto: Matic Štojs

Korupcije v slovenskem zdravstvu je vedno več, poslovanje javnih zavodov v letu 2016 je bilo slabše kot preteklo leto. Kdaj in kako bo vlada Mira Cerarja ukrepala? Člani in članice odbora za zdravstvo bodo na današnji seji obravnavali dve priporočili, ki smo ju v parlamentarno proceduro vložili v poslanski skupini SDS, in sicer glede poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in korupcije v zdravstvu.

Sprva bodo člani odbora spregovorili o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov, ki so po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v prvem polletju leta 2016 poslovali slabše od enakega obdobja lani. Izgubo je ustvarilo 29 javnih zdravstvenih zavodov, slabša pa je tudi njihova likvidnost, saj imajo skupaj za kar 118 milijonov evrov neporavnanih obveznosti. Največjo izgubo so med bolnišnicami ustvarili Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana v višini 12,37 milijona evrov, šempetrska bolnišnica v višini 1,8 milijona evrov in UKC Maribor v višini 1,3 milijona evrov. 

UKC Ljubljana ima ob lanski polletni 12 milijonski izgubi še 74 milijonov dolgov iz prejšnjih let. Prav tako pa dobaviteljem dolguje že približno sto milijonov evrov. Vzrok za tako visoko izgubo naj bi bil tudi ta, da ZZZS ni plačal za 3065 bolnikov, ki so jih zdravili v UKC Ljubljana; da naj bi bila nekatera zdravljenja podcenjena, nekaterih metod pa ZZZS sploh naj ne bi plačeval. Kljub visoki izgubi pa naš največji zdravstveni zavod na seji 1. 9. 2016 ni sprejel kakšnega pomembnega ukrepa za zmanjšanje izgube. Posledica tako velike izgube v UKC Ljubljana je zamujanje s plačili dobaviteljem. Roki za plačila so se od predpisanih 30 dni povišali kar na 120 dni. Dolg do dobaviteljev pa znaša 100 milijonov evrov.

Poslanci in poslanke SDS obenem izpostavljajo, da je Računsko sodišče konec lanskega leta v reviziji smotrnosti opozorilo, da Ministrstvo za zdravje še vedno ni sprejelo standardov in tehničnih smernic medicinske opreme, s katerimi bi opredelilo vrsto in količino opreme, ki jo potrebujejo posamezne bolnišnice glede na svoj namen in mesto. Še več, Ministrstvo za zdravje je v nadaljevanju ugotovilo, da je ministrstvo za zdravje v tem primeru kršilo obveznost dobrega poslovanja. Zaradi neurejenih razmer se pojavlja tudi preplačevanje pri nabavi medicinske opreme in medicinskega materiala. Razloge za izgube v slovenskih javnih zavodih je potrebno po našem mnenju torej iskati v vodenju ustanov in v samem sistemu, ki je vsekakor potreben reforme.

Zaradi vsega navedenega v poslanski skupini SDS predlagamo v sprejem naslednje priporočilo:

1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da do 31. 12. 2016 proučita mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev na sekundarni ravni.

2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da do 31. 12. 2016 izvedeta vse potrebne aktivnosti, ki bodo nedvoumno prispevale k določitvi optimalne izkoriščenosti medicinskih naprav.

3. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da do 31.12. 2016 začneta z vodenjem evidence nabave medicinske opreme v slovenskih javnih zdravstvenih zavodih.

4. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da do 31. 12. 2016 sprejmeta ustrezne ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji.

5. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje, da v roku pol leta poročata o uspešnosti poslovanja javnih zdravstvenih zavodov ter predstavita optimizacijo procesov nabave materialov in opreme.

V poslanski skupini SDS menimo tudi, da je neurejeno financiranje in spremljanje nabave medicinske opreme eden glavnih razlogov za vedno večje širjenje korupcije v zdravstvu. Prisotnost korupcije v zdravstvu povzroča višje stroške, negospodarno in neekonomično poslovanje, podaljševanje čakalnih dob in ogroža kvaliteto zdravstvenih storitev. V zvezi s korupcijo smo v poslanski skupini SDS v preteklosti že večkrat predlagali tudi priporočila, pri čemer pa si koalicijske poslanske skupine skupaj s predsednikom vlade Mirom Cerarjem in ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc še vedno zatiskajo oči, češ da korupcije v slovenskem zdravstvu ni. »Kar pa seveda ni res, saj že nekaj časa ugotavljamo tako v splošni kot strokovni javnosti, da je korupcije v zdravstvu vedno več,« je na nedavni novinarski konferenci povedala poslanka Jelka Godec.

Poslanke in poslanci SDS v drugem priporočilu opozarjajo na štiri aktualne in zelo problematične zadeve slovenskega zdravstva, ki pa nikakor niso nove: preskakovanje čakalnih vrst in nedavna preiskava v UKC Ljubljana, preplačevanje pri nabavi umetnih kolkov v bolnišnici Jesenice, preplačevanje pri nabavi srčnih zaklopk in preplačevanje pri nabavi žilnih opornic.

Ob vseh odkritjih nepravilnosti se zastavlja logično vprašanje, zakaj niti Miro Cerar niti Milojka Kolar Celarc niti pristojne institucije – Komisija za preprečevanje korupcije, Nacionalni preiskovalni urad in Specializirano državno tožilstvo – ne reagirajo in sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjševanje korupcije ali njeno preprečevanje v prihodnje.

Glede na to, da je ministrica za zdravje ob interpelaciji govorila, da lobiji pritiskajo iz različnih strani in da ko dregne v lobije, pride do različnih pritiskov nanjo, nas v poslanski skupini SDS zanima tudi, kdo so ti lobiji in kdo onemogoča normalno nabavo, normalen razvoj javnih razpisov in kdo onemogoča znižanje cen v našem zdravstvu.

V poslanski skupini SDS tako predlagamo v sprejem naslednje priporočilo:

1. Državni zbor Republike Slovenije je opravil razpravo v zvezi z morebitno sistemsko korupcijo v zdravstvu.

2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, da takoj sprejme potrebne ukrepe za temeljito reorganizacijo procesov nabav v zdravstvu.

3. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, da Državnemu zboru RS predstavi analizo učinkov ukrepa skupnih javnih naročil v zdravstvu, ki so bila predvideni za leto 2015.

4. Državni Zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, da pozoveta pristojne inštitucije k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju na področju ugotavljanja odgovornosti posameznikov v koruptivnih dejanjih.

5. Državni Zbor Republike Slovenije priporoča Vladi RS in Ministrstvu za zdravje RS, da nemudoma pripravi in Državnemu zboru RS predstavi potrebne zakonske spremembe, ki bodo omogočale transparentno javno naročanje.

Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa na Nova24TV od 15. ure dalje.

Vir: sds.si

nazaj na vrh