Koliko denarja je bilo izplačanih Hotelu Bernardin s strani Ministrstva za pravosodje?

  • Napisal  SDS, B.S.
Portorož Portorož Foto: Matic Štojs

Koliko finančnih sredstev je bilo v letih 2016 in 2017 izplačanih Hotelu Bernardin v Portorožu s strani Ministrstva za pravosodje in vseh pravosodnih organov za potrebe prenočevanja in uporabe prostorov?

Dr. Vinko Gorenak je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s porabo proračunskih sredstev za namene prenočevanja v hotelu Bernardin v Portorožu, s strani direktorice Centra za izobraževanje v pravosodju, višje sodnice dr. Tadeje Jelovšek. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

V odgovoru na moje poslansko vprašanje z 13. 3. 2017, ki se je prav tako nanašalo na porabo proračunskih sredstev za prenočevanje v hotelu Bernardin v Portorožu s strani direktorice Centra za izobraževanje v pravosodju in višje sodnice dr. Tadeje Jelovšek, ste navedli, da je omenjena večkrat v okviru izobraževanj Ministrstva za pravosodje prenočila v omenjenem hotelu.

Naknadno sem bil v zvezi s tem seznanjen, da je direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju v letih 2016 in 2017 v okviru izobraževanj Ministrstva za pravosodje prenočila enajstkrat v predsedniškem apartmaju v Hotelu Bernardin. Po posredovanju mojega poslanskega vprašanja, se to ni več zgodilo.

Ker ugotavljam, da gre za porabo proračunskih sredstev (tudi v primeru popustov ali ekonomskih neplačil, ki so posledica pogostosti uporabe hotelskih storitev, ki pa so bile plačane iz sredstev proračuna Republike Slovenije) Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Kolikokrat je v letih 2016 in 2017 višja sodnica dr. Tadeja Jelovšek prenočila v predsedniškem apartmaju v Hotelu Bernardin? Prosim za podatek, ki bo zajemal datum nočitev.

2. Čeprav Ministrstvo za pravosodje ni plačalo nočitve (lahko so popusti ali oprostitve plačil zaradi količine bivanj), me zanima, koliko stane nočitev v Hotelu Bernardin v predsedniškem apartmaju in kolikokrat (prosim za navedbo podatka z datumom) je omenjena koristila takšne storitve?

3. Ali so v prejšnjih letih v predsedniškem apartmaju v omenjenem hotelu prenočevali tudi drugi direktorji Centra za izobraževanje v pravosodju? Kdaj in kateri? Prosim za podatek od leta 2008 naprej.

4. Koliko finančnih sredstev je bilo v letih 2016 in 2017 izplačanih Hotelu Bernardin v Portorožu s strani Ministrstva za pravosodje in s strani vseh pravosodnih organov za potrebe prenočevanja in uporabe prostorov?

Vir: sds.si

nazaj na vrh